منوی اصلی
 
ارگ علیشاه
آسیاب خرابه
ائل گولی
قلعه بابک
عون بن علی
روستای تاریخی کندوان
مقبره الشعرا
خانه مشروطه
مسجد كبود
موزه عصر آهن
موزه ادبی استاد شهریار
موزه شهر و شهرداری
روستاي اشتبين
عمارت شهرداری تبریز
كليساي سنت استپانوس