منوی اصلی
 
وضعیت آب و هوای تبريز
وضعیت فعلی
     
قسمتی ابری
11°C
وزش باد : 8.05 کیلومتر در ساعت
هوای امروز:
بارش پراکنده 13 8
هوای فردا:
آفتابی (صاف) 17 6
         
 
بانک ملی

مشخصات و آدرس شعب حوزه يك تبريز     بانک ملی

فرودگاه تبريز

4507

2606159

تبريز فرودگاه بين المللي تبريز داخل ساختمان 13891-51896

مسجد كبود تبريز

4518

5263466-5263464

تبريز خيابان امام بالاتر از ميدان ساعت نرسيده به چهارراه منصور 5136934488

بازارچه شتربان تبريز

4522

5231431-5249483

تبريز خيابان دارايي نرسيده به ميدان صاحب الامر 5134913131

خيابان منجم تبريز

4525

2801928-2817570

تبريز خيابان منجم چهارراه قره آغاج 5184666545

برق منطقه اي تبريز

4528

5261642-5261643

تبريز خيابان امام بالاتر از ميدان ساعت داخل ساختمان برق منطقه اي 51369

خيابان جمهوري اسلامي تبريز

4529

5246597-5246280

تبريز خيابان جمهوري اسلامي اول راسته كوچه 5134916593

خيابان شمس تبريز ي

4531

5233268-5231333

تبريز خيابان شمس تبريز ي 5135895646

خيابان عباسي تبريز

4534

6577050-6578818

تبريز خيابان عباسي نبش چهارراه عباسي 5155613863

خيابان ششگلان تبريز

4538

5244014-5234241

تبريز خيابان ششگلان روبروي مجامع امور صنفي 5136753931

بازار تبريز

4543

5236287-5230275

تبريز خيابان دارائي نرسيده به صاحب الامر 5134916593

امير خيز تبريز

4562

2664032-2663211

تبريز خيابان شمس تبريزي روبروي محله امير خيز 5139956511

نيكوكاري تبريز

4568

5282855-5282986

تبريز خيابان عباسي ايستگاه سيلاب جنب فروشگاه گلسرخ 5153639174

خيابان ستارخان تبريز

4571

2662251-2667144

تبريز خيابان ستارخان روبروي پمپ بنزين 5146654537

خيابان سرباز شهيد تبريز

4572

2350778-2332727

تبريز خيابان سرباز شهيد روبروي مسجد صفاي بني هاشم 5143678438

خيابان فلسطين تبريز

4573

2819100-2819101

تبريز خيابان فلسطين بالاتر از كلينيك پرديس 5139896999

خ شهيد مفتح تبريز

4577

2343999-2344040

تبريز خيابان شهيد مفتح ميدان امام حسين (ع) 5144615753

راسته بازار تبريز

4578

5230100-5231064

تبريز بازار صادقيه شعبه راسته بازار 5134763875

استاد جعفري تبريز

4584

2882500-2883530

تبريز خيابان استاد جعفري ايستگاه نجار آباد 5186855988

خيابان انقلاب تبريز

4587

2300483-2305160

تبريز خيابان انقلاب – 5147613331

مشخصات و آدرس شعب حوزه دو تبريز

خيابان دكتر چمران تبريز

4504

4440876-4432670

تبريز نصف راه خيابان راه آهن روبروي مجتمع مسكوني چمران 5178644439

چهارراه لاله تبريز

4586

4436623-4422000

تبريز چهارراه لاله جنب فروشگاه رفاه 5178736835

سه راهي رسالت تبريز

4564

4470120-4468017

تبريز -  اول سه راهي رسالت مجتمع تجاري رسالت 5178935788

حكم آباد تبريز

4520

2821050-2726699

تبريز انتهاي خيابان بهار روبروي بيمارستان اسد آبادي 5185715841

قدس تبريز

4583

4438108-4424208

تبريز خيابان قدس ايستگاه باغ قرمز (اول خيابان علامه اميني ) 5183766996

كارخانه ماشين سازي تبريز

4548

2896862-2888889

تبريز قراملك جنب كارخانه ماشين سازي 5197713144

شهرك امام تبريز

4559

4438739-4425160

تبريز خيابان آخوني روبروي كوي شادگان 5184819773

بهداشت و درمان تبريز

4557

4421842

تبريز جاده سنتو ساختمان معاونت درماني(پزشكي قانوني) روبروي پارك شنب غازان 5197617151

راه آهن تبريز

4515

4441751

تبريز ميدان راه آهن ساختمان راه آهن 5197616969

گمرك تبريز

4535

4452104-4451383

تبريز ميدان راه آهن ديزل آباد ساختمان گمرك تبريز 5197615394

كارخانه ايدم تبريز

4549

4450021-4472747

تبريز جاده صنعتي غرب جنب شركت ايدم 5197713535

پالايشگاه تبريز

4554

4451548-4455223

تبريز جاده تبريز آذرشهر پالايشگاه تبريز 5361648171

ميدان تره بار تبريز

4556

4245568-4245396

تبريز جاده آذرشهر ميدان تره بار تبريز 5179976381

شهيد باكري تبريز

4591

4473768-4473769

تبريز رسالت انتهاي جلاليه نرسيده به خيابان 90 متري 5177613658

سردرود

4561

4202300-4201503

سردرود خيابان امام 53618

شركت نفت تبريز

4514

4442815-4444699

تبريز خيابان 22بهمن نرسيده به نصف راه 5173884739

خسروشهر

4565

2662301-2662300-0412

خسروشهر خيابان امام فلكه اصلي -5355175557

اسكو

4611

5605-2037-0412322

اسكو خيابان امام فلكه بزرگ اسكو 53519

ايلخچي

4614

2273-2973-0412332

ايلخچي خيابان امام جنب دانشگاه آزاد 53581

بازار ايلخچي

4615

2271-2082-0412332

ايلخچي جنب مسجد ولي عصر ايلخچي - 53581

مشخصات و آدرس شعب حوزه سه تبريز

كوي وليعصر تبريز

4502

61-3336560-3328328

تبريز جنب فلكه بازار كوي وليعصر تبريز 13781-51578

گلباد تبريز

4505

3362075-3347687

تبريز خيابان آزادي روبروي شركت گاز جنب گلباد 5165654449

شهرك پرواز تبريز

4511

3850005-3854656

تبريز روبروي بازار بزرگ شهرك پرواز 637707-51677

سازمان آب منطقه اي تبريز

4532

3305410-3316043

تبريز داخل ساختمان آب منطقه اي روبروي بيمارستان 22 بهمن 5156117737

دانشگاه تبريز

4544

3300456-3319944

تبريز بلوار 29 بهمن جنب دانشگاه تبريز 5166617166

استاد شهريار تبريز

4550

3308890-3317949

تبريز دروازه تهران نرسيده به سه راهي كوي وليعصر 5157913989

فلكه تختي تبريز

4552

3318793-3318247

تبريز كوي وليعصر فلكه تختي 5157945767

دادگستري  تبريز

4553

3318137-3318307

تبريز داخل ساختمان دادگستري 5157733135

باسمنج

4558

2324445-2322014-0412

باسمنج مركز شهرستان 53661430691

فيروزان تبريز

4563

6374192-6376300

تبريز دروازه تهران ساختمان نختاب فيروزان 5159135145

مخابرات تبريز

4567

3321040-3399031

تبريز سه راهي راهنمايي داخل ساختمان مخابرات 5166618516

خجندي تبريز

4576

6560278-6561413

تبريز خيابان عباسي روبروي مسجد المهدي 5155718717

فلكه بزرگ وليعصر تبريز

4585

3323799-3315693

تبريز فلكه بزرگ كوي وليعصر تبريز 5157923444

شهرك زعفرانيه تبريز

4580

3332393-3309670

تبريز شهرك زعفرانيه تبريز ايستگاه بازار 5166754897

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

4589

3300191

تبريز داخل ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 5157944533

بستان آباد

4651

4595-2325-0432412

بستان آباد طالقاني جاده آب گرم 5491845455

بلوار آزادگان بستان آباد

4652

4800-2778-0432412

بستان آباد بلوار آزادگان 5491845455

تيكمه داش

4654

2540-2130-0432312

تيكمه داش جاده ترانزيت -

مشخصات و آدرس شعب حوزه چهار تبريز

معلم تبريز

4503

5545957-5537427

تبريز خيابان ارتش جنب تالار معلم روبروي سازمان اتكا 5138664611

دارايي تبريز

4509

5242515-5231230

تبريز ميدان شهدا ساختمان دارايي ورودي 3 طبقه زير زمين 5134913111

خيابان 22بهمن تبريز

4516

5511054-5511011

تبريز خيابان 22بهمن ايستگاه كوره باشي 5133838145

خيابان طالقاني تبريز

4517

5551754-5556718

تبريز خيابان امام روبروي طالقاني جنب پاساژ سهند 5133838145

خيابان صائب تبريز

4521

4793476-4797516

تبريز خيابان شريعتي جنوبي اول خيابان صائب دست چپ 5138958399

خيابان خيام تبريز

4523

4777254-4780050

تبريز انتهاي خيابان خيام تقاطع خيابان قطران 5173753791

خيابان آزادي تبريز

4536

5413511-5404293

تبريز خيابان آزادي ميدان طالقاني 5164743195

خيابان دكتر شريعتي تبريز

4537

5554687-5564622

تبريز خيابان دكتر شريعتي تبريز 51349

باغ گلستان تبريز

4542

5511223-5518588

تبريز فلكه باغ گلستان 51379

چهارراه ابوريحان تبريز

4555

4799699-4795900

تبريز خيابان ابوريحان نرسيده به چهارراه ابوريحان 51737

شهرك سهند تبريز

4566

3334-2222-0412344

شهر سهند محله 2 بهارستان دهم روبروي آپارتمانهاي تراكتورسازي 5331666169

دارايي منطقه جنوبغرب تبريز

4570

4781124-4773181

تبريز خيابان آزادي خيابان ملت ساختمان دارايي 517575491

بازار مولانا تبريز

4575

5530745-5530749

تبريز تقاطع خيابان فردوسي و تربيت 5133856171

آباداني مسكن تبريز

4582

4776333-4777919

تبريز چهارراه ابوريحان روبروي آپارتمانهاي آباداني مسكن 51746

خيابان 17 شهريور تبريز

4588

5543756-5543758

تبريز خيابان 17شهريور جديد مابين طالقاني و شريعتي جنب كوچه آقاعلي 513781631

غياث تبريز

4508

3357891-3352933

تبريز خيابان منتظري ايستگاه غياث 5163833711

ميدان قطب تبريز

4524

3356725-3356726

تبريز - خيابان امام نرسيده به ميدان قطب 5163842045636

خيابان ارتش تبريز

4526

5559242-5539660

تبريز خيابان ارتش روبروي بيمارستان بهبود 5173683937

خيابان شهيد منتطري تبريز

4533

5406110-5412181

تبريز خيابان آزادي چهارراه مارالان 5163639648

كوي اطبا ء تبريز

4579

3361726-3353525

تبريز نرسيده به آبرسان روبروي تپلي باغ – 5163996937

نوشته شده در   سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388  ساعت  10:35 قبل از ظهر   توسط   مدیر سایت روابط عمومی شهرداری تبریز
چاپ         ارسال برای دوستان        بازگشت             
نظرات شما :
نام :
نام خانوادگی :
ایمیل :
 

لطفا کد نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید: