منوی اصلی
 
  قلعه ضحاک هشترود

عملکرد سال 1386 معاونت میراث فرهنگی

شرح عمليات اجرايي :
1- در بخش مرمت که از تاریخ 1/4/86 آغاز شده است، در دژ اصلی محوطه باستان شناسی قلعه ضحاک که دیوار سنگی با ملات گچ احداث شده است تعمیرات اساسی و استحکام بخشی انجام شده است و با مصالح مشابه نسبت به تعمیر 2 واحد برج و دیوارهای متعلق به آن را که دارای قطری به اندازه شش و پنج متر می باشد اقدام شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
2- در این فصل در یکی از دیوارها که در اثر فرسایش فرم آن در دست نبود، پس از چند روز خاکبرداری و تشخیص سازه آن، نسبت به تعمیر دیوارهای جانبی مجموعه اقدام شد که در زیبا نشان دادن مجموعه نقش بسزایی دارد. در این فصل نسبت به تعمیر دیوارهای تالار مکشوفه که در منتهی الیه مجموعه و در شمال آن قرار دارد اقدام شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد و از آجرهایی که در ابعاد آجرهای موجود در تالار می باشد و در فصل گذشته نسبت به تهیه آن اقدام شده بود استفاده شد. در حدود 5000 عدد آجر در این تعمیرات استفاده شده است و تقریبا حد و حدود دیوارها و طاقچه ها و ورودی تالار مشخص شده است. همچنین نسبت به بازسازی برج مخروبه ای از سنگ با ملات که در منتهی الیه شمالی مجموعه و در نزدیکی رودخانه قرانقو و در مسیر راه پیاده بازدید کنندگان قرار دارد، اقدام شده است و وضع مطلوبی به خود گرفته است. همچنین نسبت به تعمیر پشت بام و دیوارهای مجموعه مسکونی هیئت کاوش نیز با اندود کاهگل اقدام شده است.3- هفتمین فصل کاوش های باستان شناسی قلعه ضحاک نیز پس از وصول مجوز کاوش از تاریخ 10/5/86 آغاز شده است. در این فصل تعداد 6 واحد ترانشه 10 در 10 متر در جوار ترانشه های قبلی ایجاد شده است و خاکبرداری ادامه ادامه دارد و نظر از کاوش در این ترانشه ها یافتن ارتباط مابین تالار و بناهای دیگری که در 6 فصل کاوش قبلی به دست آمده است، می باشد. همچنین جهت به نمایش گذاشتن اشیاء مکشوفه از کاوش ها تعداد 12 عدد ویترین خریداری شده است که در پایان فصل کاوش نسبت به چیدن اموال اقدام خواهد شد و در بخشی از تالار مکشوفه به نمایش گذاشته خواهد شد.
4- در بخش گردشگری نیز جهت سهولت در امر رفت و آمد بازدیدکنندگان در مسیر اصلی ورودی قلعه ضحاک تعداد زیادی پلکان سنگی با ملات سیمان و همچنین پلکان های سنگی که در صخره ها احداث شده است و با نصب لوله های حایل در پرتگاهها به تامین امنیت بازدیدکنندگان اقدام شده است. آماده سازی مسیر بازدیدکنندگان نیز تا پایان فصل کاوش و مرمت ادامه خواهد داشت.