منوی اصلی
 
  کلیسای مریم مقدس (دره شام جلفا)

1- موقعیت بنا:

در محل تلاقی دو رودخانه آق چای و ارس در سطح وسیعی و صافی که به صورت طبیعی است و در حاشیه جنوب ارس قرار گرفته، روستای سنگی دره شام و در حاشیه شرقی این روستا، کلیسای مریم مقدس (تفه مریم ) شکل گرفته است.


2- شرح مختصری در مورد بنا :

این بنا دارای کتیبه یا سنگ نوشته نمی باشد که بتئان با استناد به آن برای بنا تاریخ گذاری کرد ولی طبق شواهد و مدارک و متون تاریخی، قدمت و تاریخ این کلیسا به دوران صفویه و قبل از آن برمی گردد. کلیسای مریم مقدس و روستای دره شام تا دوره صفویه فعال بوده و زندگی در آن جاری بوده ولی بعد از آن کوچه نون ارامنه جلفا به جلفای اصفهان توسط شاه عباس این روستا نیز متروکه گردیده و پس از آن جمعیت زیادی در آن زندگی نمی کند.


3- مشخصات فنی بنا :

بنا دارای مصالح سنگی می باشد که در دیواره ها به صورت لاشه چینی و گنبدهای تمام سنگی اجرا شده است و در فضای داخلی دارای اندود گچی می باشد و در بخش اندکی نقاشی نیز دیده می شود.

مساحت کلیسا 540 مترمربع می باشد.


4- نوع مالکیت بنا :

اوقافی و در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه استان می باشد.


5- قدمت بنا :

صفویه


6- نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا :

بنا درحال حاضربه صورت متروکه رها شده است و در مواقعی محل نگهداری احشام شده است ولی در گذشته دارای کاربری مذهبی بوده است و می تواند بعد از مرمت و احیاء بنا و روستا مورد استفاده گردشگران و پژوهشگران قرار گیرد – بنا دارای ساختاری سنگی می باشد که به صورت لاشه دیوار چینی شده است بنا دارای گنبد سنگی است و در حاشیه شرقی روستای دره شام واقع شده است.7- تزئینات بکاررفته و نوع آن :

تنها در سردرب ورودی کلیسا از سنگهای تراش و تزئینات سنگی استفاده شده است نوع تزئینات گل و بوته و صلیب می باشد که به صورت جدا در بخشهای مختلف دیواره به کار رفته است.