منوی اصلی
 
  کاروانسرای جمال آباد میانه


تاریخ بنای کاروانسرا مربوط به سال 1052 ه.ق (دوره صفوی) می باشد. این بنا از زیباترین و بزرگترین کاروانسراهای آذربایجان می باشد که دارای حیاط مرکزی با چهار ایوان است.
سردر بنا دو طبقه بوده و چهار برج مدور در چهار طرف پلان آن وجود دارد.


عملکرد سال 1386 معاونت میراث فرهنگی

شرح عمليات اجرايي :
1- دسته بندی مصالح در داخل حیاط و محوطه.
2- آوار برداری از داخل حیاط در محوطه داخلی کاروانسرا و حمل آن ها به بیرون از کارگاه.
3- تمیز کاری و اماده سازی کفسازی قبلی.
4- آوار برداری از شترخان جبهه غربی.
5- دیوارچینی و نماسازی در فضای داخلی پیرامون حیاط کاروانسرا.
6- تعویض آجرهای پوسیده و فرسوده و مرمت و بازسازی آنها در جبهه های جنوب شرقی و غربی .
7- مرمت و دوخت و دوز ترک ها در فضاهای داخلی از جمله سقف اتاقک جبهه غربی ورودی اصلی، دیوار جبهه غربی ورودی اصلی (ایوان جنوبی) و ترک دیوار جبهه جنوبی ورودی شترخان جبهه شمال غربی حیاط.
8- مرمت اجاق ها (شومینه ها) در فضاهای داخلی شترخان شمال غربی.
9- مرمت و بازسازی حجره (صفه) داخلی جبهه شرقی ورودی اصلی و نیز ورودی شترخان جبهه جنوب شرقی.
10- حذف و اصلاح مرمت های اشتباه صورت گرفته در نمای بیرونی اصلی (جنوبی) کاروانسرا .
11- تعویض آجرهای پوسیده و شکسته در نمای اصلی با آجرهای سالم و جدید .
12- مرمت و بازسازی طاق نماهای جبهه غربی بیرونی بنا .
13- هره چینی روی طاق نماهای مرمت شده در جبهه جنوب غربی .
14- هره چینی در روی دیوار ها و برج های جبهه شمال غربی.
15- مرمت دیوار تخریب شده در جبهه شمالی اثر انتهای شترخان شمال غربی به طرف خانه آقای نصرت بختیاری .
16- مرمت سقف برج شمال غربی اثر.
17- تعبیه و جاگذاری ناودان ها در جبهه شمال غربی اثر.
18- مرمت و دوخت و دوز ترک های موجود در فضاهای داخلی کاروانسرا.