منوی اصلی
 
  خانه امیر

1- موقعیت فعلی اثر:
منطقه شهرداری (8)، پل قاری، پشت قطعه پارک قائم مقام.

2- تاریخچه و وجه تسمیه اثر:
برطبق گفته اهالی، نام این محل خانه امیر بوده که منزل یکی از نظامیان زمان قاجار بوده است. در کتب اشاره ای به آن نشده است. بعد از سپری شدن دوره قاجار طبقه پایین آن به انبار زغال و کاه و طبقه بالا به مدرسه تبدیل شده است و در سالهای اخیر متروکه شده و در اطراف آن چندین تعمیرگاه وسایل نقلیه و ماشین های سنگین بنا شده است.

3- نوع و توضیحات مالکیت اثر:
مالکیت بنا خصوصی بوده که هم اکنون جزو پارک قائم مقام اماکن عمومی است.

4- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر: (حریم پیشنهادی)
تنها حصارکشی چوبی آن را از پارک جدا کرده و حصارکشی های دیگر مربوط به چندین سال قبل توسط اهالی است که با آجر و درب آهنی صورت گرفته است.

5- ویژگی اثر:
ویژگی مهم اثر چشم انداز خاص آن به پارک است.

6- مشخصات بنا (تزئینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه ) :
ساختمانی است در ابعاد و ارتفاع 26/7 متر با طاقهای رومی متعدد از جنس آجر و تنها تزئینات کارهای آجری در لبه های پنجره ها و برجسته کاری طاقهای درون بناست.

7- نوع بهره برداری اثر(قبلی.فعلی.پیشنهادی ) :
بهره برداری اولیه مسکونی، فعلی تجاری و متروکه، پیشنهادی موزه یا رستوران و قسمتی از سایت بنا جز خزانه گیاهی پارک درحال بهره برداری است.