منوی اصلی
 
  مدرسه نصيريه

اين مدرسه در بازار صاحب‌الامر در ميدان ميوه و تره‌بار يكي از متفرعات عمارت نصيريه بود كه بنا به وصيت ابوالنصر بایندری ساخته شده بود. اين مدرسه مانند ساير قسمتهاي عمارت نصيريه در اثر زلزله و حوادث مختلف ويران شد و در زمان نايب السلطنه عباس ميرزا و مرحوم حاج ميرزا مهدي قاضي در محل آن مدرسه جديدي بنام مدرسه حسن پادشاه ساخته شد.