منوی اصلی
 
  مدرسه كاظميه

كاظميه نام مدرسه و مسجدي است كه در مجله چارمنار،‌ انتهاي بازار مسجد جامع واقع شده بود. باني آن سليمان خان بن شمخال خان افشار حاكم صانين قلعه بود و اين بنا را بنام سيدكاظم رشتي شاگرد معروف شيخ احمد احسايي ساخته و ثواب آن را به روان سيد رشتي هديه نموده است. بناي مسجد و مدرسه كاظميه در سال 1271 هجري قمري پايان یافته و نخستين امام آن آخوند ملاعلي مرندي بوده كه توليت آن نيز بعد از فوت آخوند ملاعلي به فرزند ارشدش معين الاسلام رسيد و از زمان وي نام مسجد به نام معين الاسلام معروف شد. بعد از فوت وي مسجد متروك و مدرسه بي‌سرپرست شد،‌ و به علل حوادث طبيعي كم‌كم عمارت كاظميه به ويراني كشيده شد، و آنچه از اين بنا باقي مانده است دو سنگ نبشته مرمرين منصوب به سردرب مدرسه و مسجد با خط نستعليق و برجسته مي‌باشد.