منوی اصلی
 
  مسجد قراملک

موقعیت شهری :
اذربایجان شرقی، شهر تبریز، قراملک، میدان حسینیه، خیابان 35 متری، مسجد جامع قراملک.

تاریخچه بنا:
با توجه به اینکه کتیبه ای در بنا مبنی بر تاریخ دقیق بنا و نام سازنده آن وجود ندارد اظهار نظر قطعی در مورد تاریخچه بنا مستلزم بررسی باستانشناسی می باشد، ولی با توجه به پلان و مصالح بکار رفته در بنا و مقایسه آن با نمونه های مشابه احتمال می دهیم اصل بنا متعلق به دوره ی قاجاریه باشد، ولی تعمیر ها و مرمت های گوناگون در دوره های بعدی بر روی بنا انجام شده است.

فضای اصلی مسجد، شبستانی مستطیل شکل به طول 17.33 و عرض 12.71 متر می باشد. ستون های شبستان باتوجه به سنگهای بکار رفته در آنها ابعادشان متفاوت است، و متوسط ابعاد ستونها 90 در 90 سانتی متر می باشد. مصالح بکار رفته در بنا بیشتر اجر با ملات اهک می باشد و ابعاد اجر بکار رفته در بنا 25 در 25 در5 می باشد.

عملکرد سال 1386 معاونت میراث فرهنگی

شرح عمليات اجرايي :
1- مرمت و باز سازی طاق ها.
2- باز کردن بندهای اجری و تمیز کردن رویه ی اجر پایه ها و طاق ها و گنبد ها ( به متراژ 800 متر مربع).
3- بند کشی (120 متر مربع).
4- استحکام بخشی پایه ها شامل :
پی کنی و پی بندی ـ آجر چینی پایه ـ خاکبرداری و پیوند دو پایه با سنگ لاشه و ملات آهک .
5- اجرای طاق جناغی در ورودی چایخانه ، ورودی راه پله، بالای درب و پنجره ها و آجرچینی سینه طاقها.
6- اجرای طاق بیضی در پنجره های اطراف محراب و ضلع شمالی 4 طاق ها و اجرای آجرچینی پایه های طاق ها در 8 پایه.
7- مرمت و بازسازی طاق ها و گنبد در محل های شکست و پوسیده شامل برداشت آجرهای قبلی و اجرای آنها با آجر جدید.
8- کندن اندود گچی وسیمانی طاق ها و گنبد ها (12 گنبد) و ازاره های سنگ تراورتن در کلیه پایه ها (20 پایه) 1200 مترمربع.
9- تمیز کردن آجرها به علت دوده گرفتن در رویه ها در 12 گنبد و 20 پایه 1200 متر مربع.
10- باز کردن بند آجرها 1200 متر مربع.
11- بندکشی مجدد آجرها 1200 متر مربع.
12- سیمانکاری گنبد ها شامل برداشت اندود قبلی به علت پوسیدگس و تمیز کردن آجرها ، کشیدن توری سیمی روی گنبد و سیمانکاری گنبدها.
13- اجرای آجر کف مسجد شامل کفسازی با ماسه بادی و بندکشی سیمانی.