منوی اصلی
 
  صوفي چاي

صوفي رود (صوفي چاي) از دامنه هاي جنوب غربي كوه سهند و از آب شدن برف هاي دايمي و سنگين كوهستان به ويژه از دره باميدز سرچشمه مي گيرد.
اين رودخانه با جريان شمالي و جنوبي، تمامي مزارع و باغ هاي اراضي شهرستان مراغه را سيراب مي كند و از جنوب آن وارد منطقه بناب مي شود. بر روي صوفي چاي در محل كامل آباد واقع در 21 كيلومتري شمال شرقي مراغه، بندي وجود دارد به ارتفاع 11 متر و عرض 65 متر. اكنون اين بند با رسوبات رودخانه پر شده است.
در اين رودخانه به مقدار قابل توجهي ماهي قزل آلاوجود دارد. در بخش خروجي شهر مراغه و در مسير راه آهن تبريز- مراغه روي صوفي چاي دو پل بسيار زيبا احداث شده است.