منوی اصلی
 
  لیست اماکن ورزشی تبریز

 

لیست اماکن ورزشی تبریز

 

رديف

نام مكان ورزشي

محل

متراژ روباز

متراژ سرپوشيده

1

سالن ورزشی توحيد

تبريز

0

1458

2

سالن تنيس روی ميز خانلو

استاديوم تختی تبريز

0

275

3

سالن شمشيربازی

مجموعه ورزشی گنجويان

0

168

4

سالن جودو

مجموعه ورزشی گنجويان

0

208

5

سالن بدمينتون

مجموعه ورزشی گنجويان

0

629

6

سالن تيراندازی

استاديوم تختی تبريز

0

374

7

سالن بدنسازی 29بهمن

استاديوم تختی تبريز

0

260

8

سالن کاراته شهيد اميراحمدی

استاديوم تختی تبريز

0

415

9

سالن رزم آوران

استاديوم تختی تبريز

0

154

10

سالن شهيد اقدمی

استاديوم تختی تبريز

0

4500

11

سالن ورزشی تلاش

ورزشگاه تلاش تبريز

0

1008

12

سالن کشتی ستارخان

تبریز

 

100

13

سالن ورزشی ستارخان

ورزشگاه ستارخان تبريز

0

1468

14

سالن پايگاه قهرمانی

خوابگاه رسالت تبريز

0

814

15

سالن باستانی تختی

استاديوم تختی تبريز

0

462

16

سالن ورزشی ايثارکشتی

ورزشگاه ايثارتبريز

0

320

17

سالن ورزشی ايثاررزمی

ورزشگاه ايثارتبريز

 

40

18

سالن وزنه برداری فتح خيبر

استاديوم تختی تبريز

0

2500

19

سالن کشتی پشم فروش

استاديوم تختی تبريز

0

551

20

سالن تکواندو

استاديوم تختی تبريز

0

369

21

سالن جانبازان

استاديوم تختی تبريز

0

200

22

استخر سرپوشيده سهند

مجموعه ورزشی خيابانی تبريز

0

960

23

سالن شطرنج

استاديوم تختی تبريز

0

1000

24

استخر سرپوشيده 29بهمن(بانوان)

استاديوم تختی تبريز

0

1008

25

سالن ورزشی زعفرانيه والیبال

تبريز

0

840

26

سالن ورزشی زعفرانيه پینگ پنگ

تبريز

 

275

27

سالن ورزشی زعفرانيه رزمی

تبريز

 

154

28

سالن ورزشی زعفرانيه آمادگی جسمانی

تبريز

 

260

29

سالن کوثر( بانوان)والیبال

تبريز

0

600

30

سالن کوثر( بانوان)رزمی 2باب

تبريز

 

200

31

سالن کوثر( بانوان)تنیس 2باب

تبريز

600

 

32

استخر سرپوشيده کوثر(بانوان)

تبريز

0

800

33

سالن ژيمناستيک

سالن امام علی تبريز

0

1995

34

سالن اسکواش

تبريز

0

665

35

سالن آموزش پايگاه قهرمانی

تبريز

0

100

36

سالن پرواز(فوتسال)

تبريز

0

690

37

سالن پرواز(جودو)

تبريز

 

130

38

سالن ورزشی شهيدرجائی

باسمنج

0

1050

39

سالن ورزشی 1200نفری شهداء

سردرود

0

1512

40

سالن ورزشی

روستای کندرود

0

1008

41

ميدان فوتبال آسفالت

مجموعه ورزشی گنجويان

408

0

42

ميدان فوتبال توحيد

ورزشگاه توحيد

6800

0

43

ميدان تنيس شماره 1

مجموعه ورزشی خيابانی

300

0

44

ميدان تنيس شماره2

مجموعه ورزشی خيابانی

300

0

45

ميدان تنيس شماره3

مجموعه ورزشی خيابانی

300

0

46

ميدان تنيس شماره4

مجموعه ورزشی خيابانی

300

0

47

ميدان فوتبال سهند

مجموعه ورزشی خيابانی

6800

0

48

ميدان فوتبال تلاش

مجموعه ورزشی تلاش

7000

0

49

پيست دووميدانی

استاديوم تختی تبريز

6000

0

50

ميدان فوتبال

روستای کندرود

6400

0

51

ميدان فوتبال ديهم

تبريز

6000

0

52

ميدان فوتبال تختی چمن

استاديوم تختی تبريز

6400

0

53

ميدان فوتبال شهیدرفعتی

تبريز

6400

0

54

ميدان فوتبال لاله

تبريز

6000

0

55

ميدان فوتبال ابوذر

تبريز

6700

0

56

ميدان فوتبال ستارخان

ورزشگاه ستارخان تبريز

7200

0

57

ميدان فوتبال يادگارامام چمن

تبريز

7000

0

58

ميدان فوتبال رشديه

تبريز

7100

0

59

ميدان فوتبال ايثار(شهدای گمنام)

تبريز

7100

0

60

ميدان فوتبال رهروان شهدا(منبع)

تبريز

6800

0

61

ميدان فوتبال  شهيدتجلایی(آذربایجان)

تبريز

6400

0

62

ميدان فوتبال

سردرود

7700

0

63

ميدان فوتبال تختی

باسمنج

6800

0

64

ميدان فوتبال

روستای ديزج

6400

0

65

ميدان فوتبال

روستای خلجان

6800

0

66

سالن بوکس گنجویان

تبریز

 

208

67

چمن طبیعی پایگاه قهرمانی (فوتبال)

تبریز

800

 

68

زمینهای روباز تیراندازی باکمان2باب

تبریز

2300

 

69

سالن ووشو (میرداماد)

تبریز

 

350

70

پیست اسکی سهند

تبریز

35700

 

71

میدان فوتبال شهید پیشقدم

تبریز

6400

 

72

میدان فوتبال شهدای حکم آباد

تبریز

6400

 

73

میدان فوتبال اما م علی (ع)

تبریز

6400

 

74

سالن کشتی سردرود

تبریز

 

120

75

میدان فوتبال روباز شماره 1سردرود

سردرود

1500

 

76

میدان فوتبال روباز شماره 2سردرود

سردرود

1500

 

77

میدان والیبال روباز سردرود

سردرود

 

240

78

سالن ورزشی خسروشهر

خسروشهر

 

1200

79

میدان فوتبال چمن خسروشهر

خسروشهر

7700

 

80

میدان روباز فوتبال خاکی خسروشهر

خسروشهر

5000

 

81

سالن  آمادگی جسمانی سهند

تبریز

 

260

82

سالن رزمی باسمنج

باسمنج

 

150

83

پیست دوومیدانی یادگارامام

تبریز

7000

 

84

میدان فوتبال باغ معروف

تبریز

6400

 

85

میدان ��وتبال نوجه ده

خسروشهر

5000

 

86

میدان فوتبال سفیدان جدید

اسپراخان باسمنج

6400

 

87

میدان فوتبال نعمت آباد باسمئج

باسمنج

6400

 

88

میدان فوتبال بیرق باسمئج

باسمنج

6400

 

89

سالن دليراکبری

استاديوم تختی تبريز

0

1200

90

سالن ورزشي چندمنظوره خلجان

تبريز

0

1320

91

سالن ورزشي چندمنظوره باسمنج

تبريز

0

1350

92

ساختمان جديد اداره كل

تبريز

0

1400

93

استخر سرپوشيده زعفرانيه تبريز

تبريز

0

1594

94

میدان هاکی چمن مصنوعی

تبریز

5700

0

95

مجموعه ورزشی کجاباد

تبریز

12000

0

96

چمن مصنوعي زمين ميني فوتبال تبريز

تبريز

1215

0

97

زمين روباز اسكيت تبريز

تبريز

1240

0