منوی اصلی
 
  هتل سينا

درجه: 2
مدیر: عزت الله وثوق
تعداد تختها: 107
تعداد اتاقها: 56
سوئیت: -
یک تخته: -
دو تخته: 54
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 5516211- 5514583- 5516366-5511041-0411
فاکس: 5516453
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- فلکه باغ گلستان