منوی اصلی
 
  هتل ارگ
کد: 21113/2
درجه: 1a
مدیر: هوشنگ هاشمی پور
تعداد تختها: 62
تعداد اتاقها: 31
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 5551275-0411
فاکس: 5531336-0411
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- کوچه ارک