منوی اصلی
 
  هتل نگين آذربايجان
درجه: 2c
مدیر: سیدعلی بهارآور
تعداد تختها: 100
تعداد اتاقها: 50
سوئیت: -
یک تخته: 8
دو تخته: 42
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 4798604-0411
فاکس: 4792813-0411
آدرس: تبریز- جنب ترمینال بزرگ تبریز