logo

معرفی مجموعه های شهرداری تبریز و مدیریت شهری تبریز

شهرداری تبریز

شهرداری تبریز به عنوان یکی از بزرگترین دستگاه های خدمت رسان مردمی در شهر تبریز به صورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی بوده و در این میان مجموعه های بسیاری همه روزه در امر خدمت رسانی مشغول می باشند و در جدول زیر به صورت طبقه بندی شده اطلاعات این مجموعه عظیم قابل دسترس می باشد.