منوی اصلی
 
  موروداغ

كوه موروداغ در 36 كيلومتري غرب تبريز در جهت شرقي- غربي از ارتفاعات شمالي صوفيان به سمت تبريز كشيده شده است. اين رشته كوه در گردنه پايان از شمال تبريز مي گذرد و به گردنه شبلي منتهي مي شود. بلندترين نقطه موروداغ 2210 متر ارتفاع دارد و معروف ترين قله هاي آن چله خانه، پيرموسي و خواجه مرجان است.
علاوه بر اين قله ها و كوه ها آذربايجان شرقي داراي كوه هاي مرتفع ديگري است كه بيش از 3000 متر ارتفاع دارند. برخي از آنها عبارات اند از:

سلطان جهانگير، 3255 متر، در ارسباران
نشانكوه، 3660 متر، در ارسباران
كوه شانجان، 3125 متر، در شبستر         
آغ داغ،  3550 متر، در مراغه