منوی اصلی
 
  خانه علی مسیو

1- موقعیت بنا:
تبریز – خیابان ارتش جنوبی – کوچه صدر – بن بست ختایی ها – پلاک 50.


2- شرح مختصری در مورد بنا :
علی مسیو یکی از شخصیتهای برجسته و مشهور نهضت مشروطه در آذربایجان بوده و این خانه منسوب به او می باشد.
وی یکی از بنیانگذاران دسته مجاهدین تبریز و از رهبران ایشان بوده و همیشه در سختی ها پای مردانگی پیش گزارده و گره از کارها می گشود. در تابستان 1287 ه.ش که رحیم خان به تبریز آمد علی مسیو چون خانه اش در زیر پای سواران او بود از آنجا بیرون آمده و به محله امیرخیز نزد ستارخان رفت. رحیم خان خانه او را به تاراج برد. پسر بزرگ علی مسیو حاجی خان نیز یکی از سردستگان مجاهدان مشروطه بوده است و در جنگ روس از پیشگامان بود و لذا در این جنگ در غیاب او و پدرش علی مسیو که در آن زمان درگذشته بود، دو پسر نوجوان علی مسیو به نامهای حسن و قدیر مورد غضب روسها قرار گرفته و اعدام شدند.


3- مشخصات فنی بنا :
خانه شامل دو حیاط با اتاقهای جانبی در سه وجه حیاط اندرونی و در دو وجه حیاط بیرونی است. این دو حیاط بوسیله یک ورودی به هم ارتباط دارند و حیاط اندرونی با دو پله اختلاف سطح نسبت به حیاط بیرونی در ارتفاع بالاتری قرار گرفته است.
بنا شامل دو طبقه بوده و از زیرزمین ضلع غربی به عنوان ورودی خانه همسایه استفاده می شود.
بنا پلان نامتقارنی دارد.


4- نوع مالکیت بنا :
مالکیت بنا شخصی است.


5- قدمت بنا :
قاجاریه


6- نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا :
بنا درحال حاضر مسکونی است.
از خصوصیات بارز بنا ارتباط بین حیاطهای اندرونی و بیرونی است که فقط توسط یک دیوار از هم جدا شده اند در حالیکه در اکثر خانه های قدیمی مابین حیاط اندرونی و بیرونی یک فضای معماری وجود دارد.


7- تزئینات بکاررفته و نوع آن :
- تزئینات گچی بالای پنجره ها که به شکل گل و چهره انسان می باشد.
- وجود سنتوری آجری در بالای پنجره ها.
- ترکیب گچ و آجر در نما.