منوی اصلی
 
  مدرسه رشديه تبريز

شماره ثبت: 6398
تاریخ ثبت: 7/7/1381

1. مـوقعيـت بنـا :
تبریز، خیابان ارتش جنوبی

2. تاريخچه بنا و موسس آن:
حاج ميرزاحسن رشديه در سال 1267 ه. ق در تبريز متولد شد. پس از كسب معلومات عصر خود در جوانی مسافرتی به قفقاز کرد و در ایروان اقامت گزید. او مدرسه ای تاسیس کرد و به تعلیم و تربیت پرداخت. پس از چندي بدين فكر افتاد كه تمام قواعد و اصول تعليم و تربيت ( پداگوژي ) را كه در دبستانهاي خارج از ايران ديده است، در كشور خود مرسوم دارد. پس راهي ايران شد و در سال 1305 ه.ق در جنب «مسجد شيخ الالسلام » مدرسه اي با اسلوب جديد باز كرد كه «ميرزا حسن واعظ» يكي از آموزگاران آنجا بود ولي به تحريك و اغواي عوام مدرسه اش به غارت رفت و خود به مشهد سفر كرد پس از چندي به تبريز مراجعت نموده و مجددا" در سال 1311 ه. ق مدرسه اي بنام « رشديه » در كوي «جبه خانه» دائر كرد. در سال 1313 ه.ق كه ميرزا عليخان امين الدوله به سمت والي آذربايجان وارد تبريز گرديد.

ميرزا حسن توانست مدرسه خود را توسعه دهد. ولي زمانيكه امين الدوله بعنوان صدراعظم به پايتخت روانه گشت، عوام، ميرزا حسن را مجبور به بستن مدرسه كردند و ميرزا حسن به تهران رفت و در سال 1315 ه.ق با مساعدت امين الدوله در كوي « دروازه قزوين» مدرسه بزرگي تاسيس نمود. در سال 1323 ه.ق روزنامه مكتب را منتشر كرد و در سال 1326 ه.ق روزنامه «طوفان تهران» را چاب نمود. در استبداد صغير به كلات نادري در خراسان تبعيد شد. پس از بر افتادن محمد عليشاه قاجار به تهران برگشت و در سال 1345 ه.ق به قم رفت و تا آخر عمر در آنجا ماندگار شد.
ميرزاحسن را كه مؤسس اولين مدرسه به سبك جديد در ايران بود «پدر معارف » ناميدند. او در سال 1363 ه. ق در شهر قم فوت نمود و در همان شهر نيز مدفون گرديد. وي در طول حيات خود در حدود سي جلد كتاب نوشت.

از آثار چاپ شده او :
آناديلي و وطن ديلي (تركي)- الفباي جديد- بدايه التعليم - تكمله الصرف - كتاب الفبا- كفايه التعليم- نهايه التعليم

3. مشخصات بنا :
اين ساختمان در خيابان ارتش جنوبي واقع شده و داراي ساختمان دو طبقه به طول 42 و به عرض 30 متر مي باشد. دبيرستان داراي كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه كارهاي دستي بوده است. نماي ساختمان داراي آجركاري زیبا و پركاری بوده و از حياط وسيعي برخوردار است.
بدنه غربي مدرسه در طي ساليان فرسوده شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بنا را خریداری و اقدام به مرمت آن نموده است.

4. قـدمت بنـا :
اين بنا متعلق به دوره اوايل پهلوي اول است.