منوی اصلی
 
  بندر آق گنبد

اين بندر در جزيره شاهي (اسلامي) در بخش ایلخچی شهرستان اسکو واقع شده و يكي از بنادر مهم درياچه اروميه در امور بازرگاني و اقتصادي است. بندر آق گنبد ارتباط اهالي هفت روستاي آق گنبد، سراي، قبچاق، تيمورلو، گميچي، بوراچارلو، بهرام آباد (خورالو) را با شهر اروميه برقرار مي كند.
بندر آق گنبد در ساحل غربي جزيره اسلامي و در قسمت شرقي درياچه اروميه واقع شده است. كشتي بين بندر شرفخانه و گلمانخانه اروميه هر هفته دوبار و هر بار به مدت نيم ساعت در اين بندر توقف مي كند و پس از تخليه بار و مسافر ادامه مسير مي دهد.